axtaçı : is. At və başqa heyvanları axtalayan adam.