bölücü : is. Hissələrə bölən, ayıran; təqsim edən.