bölmə : is.
1.Bölmək”dən f. is
2. Riyaziyyatda: bir sayda neçə dəfə başqa say (ədəd) olduğunu bilmə əməli. Bölmə əməli. Bölmə cədvəli.
3. İdarə, təşkilat və ya müəssisənin iri şöbəsi; seksiya. Trestin istehsalat bölməsi.
4. Kiçik əsgəri hissə. Bölməmiz çətinliklə irəliləyirdi, çünki düşmən cinahdakı atəş nöqtəsindən güclü atəş açırdı. M.Hüseyn. İldırım qabaqdaydı bölmə hücum edəndə. S.Rüstəm. Silahlı qüvvələrimizin bütün birləşmə, hissə və bölmələrinin komandirləri öz hissələrinin tam ixtiyarlı rəisləridirlər. (Qəzetlərdən).
5. Bir şeyin, yaxud yerin və s.-nin bölündüyü hissələrdən hər biri. Bina bölmələrə ayrılmışdı. Qəfəsənin bölmələri.