bövl : is. [ər.] köhn. Sidik. _Bövl etmək – işəmək. Ağacın altında, suyun qırağında bövl etmək yaxşı deyil. C.Məmmədquluzadə.