bılina : is. [rus.] Rus xalq ədəbiyyatında folklor janrı, dastan.