bədxərc : sif. [fars. bəd və ər. xərc] Pulunu səmərəsiz, mənasız yerə sərf edən, xərcini bilməyən; israfçı. Bədxərc adam. – [Cəmil] arvadının niyə bu qədər tələbkar, bədxərc olduğuna dair suallar(a) .. cavab tapa bilmirdi. Ə.Vəliyev.