bəhərli : sif. Meyvə verən, məhsul verən, bar verən; meyvə gətirmiş.