bəhrələnmək : f. Fayda götürmək, səmərə götürmək; faydalanmaq, istifadə etmək.