bərbərlər : cəm.
1. tar. Vaxtı ilə Afrikanın şimalında yaşamış, indi isə ərəblərlə qarışmış bir xalq.
2. məc. Vəhşi (bax barbar).