balet : is. [ital.]
1. Musiqinin müşayiəti ilə icra edilən rəqs və mimik hərəkətlərdən ibarət müəyyən teatr tamaşası. Bu axşamkı baletə bilet aldıq. Balet məşqi. // Bu cür tamaşa üçün yazılmış musiqi əsəri. “Yeddi gözəl” baleti.
2. Teatr rəqsi sənəti. Klassik balet. “Koroğlu” operasının baleti.