balgülü : is. bot. Şirin çiçəkləri olan sarmaşıq bitki.