batmanlıq : sif. Bir batman çəkisində olan; bir batman tutumunda olan; bir batman tutan. Batmanlıq yük. Batmanlıq qazan. – Üçüncü gün səhər açılan kimi, on batmanlıq daş atan mancanaqlar Siyahdəhən, Şal və Soniqan məntəqələrini döyməyə başladı. M.S.Ordubadi. [Şeyda:] Öz unumuzdandır; bir batmanlıq yerimiz var, onu hər il əkirik. A.Şaiq.