baxım : bax baxış 1 və 2-ci mənalarda. _ Bir baxımda – baxan kimi. [Miçurin] bir baxımda bitkinin nəinki indiki vəziyyəti, hətta gələcəyi haqqında belə hökm edə bilərdi. M.F.Axundzadə. Bu baxımdan – bu nöqteyi-nəzərdən. Bu baxımdan onun fikri doğrudur.