bayraq : is. Uzun və nazik bir ağacın baş tərəfinə rəbt edilmiş və adətən üzərində dövlətin, yaxud hərbi və ya ictimai təşki- latın xüsusi əlaməti – nişanı çəkilmiş bir və ya müxtəlif rəngli qumaş parçası. Parlaman üstündə üçrəngli bayraq; Çarpırdı ruzgara dalğalanaraq. M.Müşfiq. O gün olsun bu göy bayraq Turan üstə açılsın. C.Cabbarlı. ◊ Ağ bayraq qaldırmaq – təslim olmağa hazır olduğunu bildirmək. ...bayrağı altında – bir şey naminə, bir şüar altında, bir məqsəd uğrunda, bir qayəni əldə rəhbər tutaraq. Mübarizə bayrağı qaldırmaq – mübarizəyə qalxmaq. ...bayrağını yüksək tutmaq – hər hansı bir ideyanı, vəzifəni namusla, layiqincə yerinə yetirmək.