bayraqdar : is. Bayraq tutan, bayraq daşıyan adam. Bu qadınlar dəstəsinin başında duran bayraqdar, ucaboylu .. qoca bir qadın idi. S.S.Axundov. [Əjdər] bayraqdar olduğuna fərəhlənir və bu bayrağı ona tapşırdıqları üçün sevinirdi. S.Rəhman.