betər : sif. və zərf [fars.]
1. Daha pis, daha yaman, daha bərbad, lap pis. Xəstənin halı dünənkindən betərdir. – Ümid ilə ömrüm oldu zaye; Halım betər etdi zəfi-tale. Füzuli. Ol zaman ki, bu mənzildən köç olur; İşin olur tamam betər, ağlarsan. M.V.Vidadi. Pis hərəkət etsəm, utannam özüm; Halım olar betər, yazım, yazmayım? M.Ə.Sabir.
2. Daha çox, daha artıq, daha güclü, daha şiddətli. ..Bu sükut dekabr qaranlığından daha betər ürək sıxırdı. Ə.Əbülhəsən.