beynəlmiləlləşdirilmək : məch. Beynəlxalq istifadə üçün azad elan edilmək.