biliş : is.
1. Bilmək işi, bilmə.
2. Bilik, mərifət. Aşinayi bilməmişsən, ey bilişdən yad olan; Mərifətdən dəm vurursan, neyləyim, biganəsən. Nəsimi.
3. köhn. Dost, yaxın, tanış. Yad olmişəm yenə bu gün biliş ilə, nedəyin. Q.Bürhanəddin. Ey bilişim, məndən axır olma yad. Yusif Məddah.