birhüceyrəli : sif. biol. Tək hüceyrədən ibarət olan. Birhüceyrəli orqanizmlər.