biryolluq : zərf Birdəfəlik, həmişəlik, qəti olaraq. İşi biryolluq qurtarmalı. Məsələni biryolluq həll etməli. Biryolluq cavab ver. – [Səlimnaz] .. təkliyin daşını biryolluq atacaqdı. M.Hüseyn.