blef : is. [ing.]
1. Olmayan şeylə lovğalanma.
2. Gözə kül üfürmə.