bolşevik : [rus.] Bolşevizm tərəfdarı. On iki minlik bolşevik “Qırmızı qvardiya”sının
1. faizini də daşnaklar təşkil edirdi...