buradan : zərf (bəzən əvəz. mənasında işlənir).
1. Bu yerdən. Buradan başlamaq lazımdır. Bu həftənin axırında buradan gedəcəyəm. Buradan üç maşın keçdi. Buradan çaya qədər bir kilometr olar.
2. Bundan əvvəl deyiləndən; bu səbəbə görə. Buradan belə bir nəticə çıxır.