calaqlatmaq : icb. Calaq vurdurmaq, calaq elətdirmək.