cani : is. [ər.] Cinayət etmiş, cinayətkar. Kimi cani .. düşünür fitnə-fəsad; Kimi zövq əhli, dilər hər kəsişad. H.Cavid. Sən vətənə soxulan hər caniyə, hər yada; Zərbələr vuracaqsan yerdə, göydə, dəryada. R.Rza. Tərlanın qanla dolmuş gözlərindən qorxub dartınan cani yana doğru qaçmaq istərkən, bir nəfər oğlan da Tərlana tərəfdar çıxdı.. M.Hüseyn. // Sif. mənasında. [Mahmud:] Aldığım xəbərə görə cani kazak buradan yola salınıbdır. P.Makulu.