cansağlığı : is. Bədənin bütün üzvlərinin normal vəziyyətdə olması, səhhət. Dedim: – Bunların hamısı ötüşər, insana cansağlığı lazımdır.. Ə.Haqverdiyev. [Gülşən də] başqa gənclər kimi Bakıya getmək, Azərbaycan Tibb İnstitutunda oxumaq, sonra həkim olub.. adamların ürəyini dinləmək, onların cansağlığını qorumaq.. niyyətində idi. Ə.Vəliyev.