cavablı : sif. Cavabı olan, cavabı verilən. Cavablı sual. Cavablı teleqram.