çexol : [rus.] Hər hansı bir şeyi xarab olmaqdan, çirklənməkdən qorumaq üçün parça və ya başqa materialdan onun formasında hazırlanan örtük; qın. Maşının çexolu. Brezent çexol. – [Oğlan] çamadanı da çexola salıb düymələdi. Mir Cəlal.