civəli : sif. İçərisində, yaxud tərkibində civə olan. Civəli termometr.