dördavarlı : sif. İki cüt avarı olan. Dördavarlı qayıq.