düym : [holl.] 2,
1. santimetrə bərabər uzunluq ölçüsü.