düzəldilməz : sif. Düzəldilə bilməyən, islah edilə bilməyən, islahedilməz.