düzgün : sif. Düz, doğru. Düzgün söz. Düzgün hərəkət. Düzgün tələffüz. // bax düz 8-ci mənada. Düzgün adam. // zərf Öz qaydasında, öz yerində, lazımi qaydada. [Hacı Nəsir:] Hərgah mənim işlərim əvvəlki kimi düzgün olsaydı, sənə əl tutardım. S.S.Axundov.