dələ : is.
1. zool. Yırtıcılar dəstəsindən xəzdərili məməli kiçik heyvan. Dələ dərisi.
2. Həmin heyvanın dərisi, xəzi. Boynu dələdən olan palto.