dənəvərləşmək : f. Dənəvər hala düşmək. Torpaq dənəvərləşir və alaq otları azalır.