dərrakə : is. [ər.] Ağıl, düşüncə, şüur, anlaq; dərketmə qabiliyyəti. Məqsudunu, məramını qandıran; Dərrakədə kamil olan yar hanı? Aşıq Məhəmməd. İnsanda istedad lazımdır, yəni zehin və qabiliyyət, şüur və dərrakə lazım(dır). C.Məmmədquluzadə. Xanpəri indi hər işi dərrakə ilə görürdü. Ə.Vəliyev.