dəstdiraz : sif. [fars.] köhn.
1. Əliuzun, hər şeyə qarışan.
2. məc. Zalım, zülmkar.