dağıdıcılıq : is. Dağıtma qabiliyyəti. Atom bombasının dağıdıcılıq qüvvəsi.