daşırqamaq : f. məh.
1. Ayağı nalsız heyvanın ayağını daş əzmək. Heyvan daşırqayıbdır.
2. məc. Yeriməkdən yorulmaq, əldən düşmək.