daşdöyən : is. xüs. Daşı xırdalayıb ovan alət, maşın.