danabaş : is. məh.
1. Bax danadişi.
2. məc. dan. Küt adam, tərs adam, höcət adam. Danabaşın biridir.