deklarasiya : is. [lat.]
1. Hökumət və ya partiyanın bildirişi, bəyanatı.
2. Gömrük bəyannaməsi.
3. Poçt sənədi.
4. Vergi bəyannaməsi.