diatez : [yun.] tib. Orqanizmin bəzi xəstəliklərə meyilliyi.