diktator : [lat.]
1. Dövləti idarə etməkdə qeyri-məhdud hüquqa, ixtiyara malik olan şəxs. Hərbi diktator.
2. Qədim Romada: ölkə xarici və daxili təhlükə qarşısında olduğu zaman senat tərəfindən təyin edilən və qeyri-məhdud ixtiyar və səlahiyyətə malik olan şəxs.
3. məc. Bir işdə özünü hakimi-mütləq kimi aparan şəxs haqqında. Özünü diktator kimi aparır.