doğranmaq :
1. məch. Parça-parça kəsilmək, xırda-xırda edilmək, tikə-tikə edilmək. Odun doğrandı.
2. t-siz. Parça-parça olmaq, tikə-tikə olmaq.