doşab : is. [fars.] Üzüm, tut, əncir və qeyri meyvələrin şirəsinin qaynadılmasından hasil olan qəliz şirin maddə; bəkməz. Tut doşabı. – ..Kənd əhli bilirlər ki, doşabsız xəşil olmaz. Şəhriyar. ◊ Doşab almışam (almışıq) bal çıxıb – gözlənilmədən yaxşı çıxmış şey, adam haqqında. [Hacı Kamyab:] Arvad, doşab almışıq, bal çıxıb. Qız Mirzə Əhməd ağanın evindədir. Ağa da qızın kəbinini özünə kəsmək istəyir. Ə.Haqverdiyev.