dondurmaq : f.
1. Soyuğun təsiri ilə buz halına salmaq. Suyu dondurmaq. Şaxtalar çayları dondurmuşdur. – Cavad yoldaşları ilə birlikdə damarlarda qanı donduran soyuqlara sinə gərərək, həmişə məqsədə, hədəfə doğru irəliləyir. Ə.Vəliyev. // Maye halından bərk hala keçirmək, qatılaşdırmaq. Yağı əritdikdən sonra sərinə qoyub dondurmaq.
2. Çox üşütmək, çox soyutmaq, soyuqda saxlamaq. Bizi soyuqdan dondurdunuz.
3. məc. Mat qoymaq, heyrət içində qoymaq. Gözləmədiyi bir səs [Xəlili] yerindəcə dondurdu. P.Makulu.