dondurucu : sif.
1. Donduran, donmuş hala salan.
2. Son dərəcə soyuq, şaxtalı. ..Şiddətli dondurucu ruzgarlarla boğuşaraq işçi bir qadın mənzilinə qayıdırdı. S.S.Axundov. Qışın dondurucu bir günü idi. Soyuq qılınc kimi kəsirdi. A.Şaiq.