dördüncü :
1.Dörd”dən sıra s. Dördüncü mərtəbə. Dördüncü sinif. Adına həftənin dördüncü günüdür. – Firidun dördüncü qatda işıqlı pəncərələri göstərərək dedi.. Mir Cəlal.
2. Bax dördüncüsü.