dramaturgiya : [yun.] ədəb.
1. Drama sənəti. Dramaturgiya əsərləri. Dramaturgiyanın vəzifələri.
2. Hər hansı bir xalqın, yazıçının, dövrün və s.-nin dramatik əsərləri. M.F.Axundzadə dramaturgiyası. Maarifçi dramaturgiyanın inkişafında yeni mərhələ hamıdan əvvəl N.Vəzirovun yaradıcılığı ilə başlayır.
3. Dramatik əsərlər yazma nəzəriyyəsi. Dramaturgiyanın əsasları.